De structuur van het buitengewoon onderwijs in Vlaanderen

Ons voltijds buitengewoon onderwijs leunt aan bij het leeftijdschema van het gewoon onderwijs en wordt ingericht op 3 niveaus:

                   buitengewoon kleuteronderwijs (BKO)
                   buitengewoon basisonderwijs (BuBAO)
                   buitengewoon secundair onderwijs (BuSO)

Deze niveaus worden dan weer opgesplitst in verschillende types:

De inhoud van de lessen en activiteiten, de methode van onderwijzen, de nodige hulpmiddelen en de paramedische bijstand zijn bedoeld om aan elke onderwijs en- opvoedingsbehoefte van iedere leerling afzonderlijk tegemoet te komen.

Op het secundair niveau bestaat er nog eens een indeling naar opleidingsvorm (OV).

In onderstaande tabel geeft een kruisje aan welke niveaus en opleidingsvormen per type van buitengewoon onderwijs kunnen georganiseerd worden.

         

Buitengewoon Onderwijs

Niveau:

BKO

2,5 - 6 (8) jaar

BLO

6 - 13 (15) jaar

BuSO

(12) 13 - 21 (+21) jaar

Type: OV1 OV2 OV3 OV4
Basisaanbod         x  
1. Licht mentale beperking x x
2. Matig en ernstig mentale beperking     x x x x
3. Emotionele of gedragsstoornis
x x x x x x
4. Motorische beperking x x x x x x
5. Zieke kinderen x x x
6. Visuele beperking x x x x x x
7. Auditieve beperking x x x x x x
8. Ernstige leerstoornissen x
9. Autismespectrumstoornis       x x  


 x = wat Kouter Kortrijk inricht...