Opleidingsvorm 1 & 2 (De Hoge Kouter)

In het BuSO spreken we niet over studierichtingen, maar over opleidingsvormen met hun eigen doelstellingen.

 oplhk


 

Opleidingsvorm 1.

OV1 = BuSO tot sociale aanpassing

Hier willen we de leerlingen een sociale vorming geven teneinde hun integratie in een beschermd leefmilieu (dagcentra, bezigheidshome, ...) mogelijk maken.
 

Opleidingsvorm 2.

OV2 = BuSO tot sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking

In deze OV willen we onze leerlingen een algemene en sociale vorming en arbeidstraining geven, teneinde hun integratie in een beschermd leef- en arbeidsmilieu (beschutte(n)de werk plaatsen) mogelijk te maken.

De opleiding gebeurt in 2 fasen:

        fase 1:

het accent ligt op algemene en sociale vorming; zelfredzaamheid, communicatie, sensomotoriek zijn erg belangrijk. Lezen en rekenen ligt binnen de mogelijkheid van sommige leerlingen. De leerlingen worden tevens vertrouwd gemaakt met enkele arbeidsgerichte basisvaardigheden.
Deze fase duurt minimaal 3 jaar.

        fase 2:

De verworven vaardigheden worden getoetst aan buitenschoolse situaties. Tijdens deze fase wordt ook de arbeidsgerichte vorming zeer belangrijk, simulatie van een beschut atelier behoort tot de mogelijkheid. Deze leerlingen gaan ook op stage in een beschutte werkplaats.