Opleidingsvorm 3 (De Lage Kouter)

 

OV3 = Buitengewoon beroepsonderwijs


In deze opleidingsvorm geven we de leerlingen een algemene, sociale en beroepsvorming, om hun integratie in een gewoon leef- en arbeidsmilieu mogelijk te maken. 

De opleiding gebeurt in 4 fasen:

  •     observatiefase

Tijdens dit leerjaar kunnen de jongeren hun eigen mogelijkheden en belangstelling voor een bepaald beroep ontdekken.

  •     opleidingsfase

In deze fase gaat het om een algemene beroepsopleiding binnen een sector.

  •     kwalificatiefase

Hier spreken we van een meer gespecialiseerde beroepsopleiding.

Wie de opleiding verlaat als een gekwalificeerde arbeider krijgt een kwalificatiegetuigschrift. De anderen krijgen een attest.

 

  •  integratiefase

In een bijkomend studiejaar, ABO (Alternerende BeroepsOpleiding), waarbij de leerlingen afwisselend opleiding krijgen op school (2 dagen per week) en op het bedrijf (3 dagen per week), worden de leerlingen begeleid naar tewerkstelling.

ABO is in samenwerking met ESF die dit financieel ondersteunt.