Het organogram van de school

 

De directeur, mijnheer Patrick Verfaillie staat aan het hoofd van onze school.

Mevrouw Anne Mie Soetaert is de onderdirecteur van OV1-2 en staat aan het hoofd van de vestiging 'Hoge Kouter'.

Mevrouw Ann Holvoet is de onderdirecteur van OV3 en staat aan het hoofd van de vestiging 'Lage Kouter'.

 

Naast hen zijn er een heleboel mensen die de school helpen besturen: technisch adviseurs, coördinatoren,...

Niet te vergeten zijn er natuurlijk ook nog alle andere personeelsleden die dagelijks instaan voor het goed verlopen van de dag. De leerlingenbegeleiders en medisch personeel, leerkrachten, paramedici, onderhoudspersoneel, administratief personeel, preventieadviseur, boekhouder,...